Uitleg hypotheek en een offerte aanvragen

Wat is nu een hypotheek?

Hypotheken zijn leningen die verstrekt worden met als zekerheid uw inkomen en het onderpand. Zonder onderpand is er dus geen hypotheek. Uitleg hypotheek volgens de overheid: Een hypotheek is een lening die u gebruikt om een huis te kopen. Het huis is daarbij het onderpand van de lening.

Uit bovenstaande blijkt al dat als u niet voldoet aan uw verplichtingen de bank de zekerheid heeft om uw woning te verkopen zonder tussenkomst van de rechter ( recht op parate executie-veiling) en beslag kan leggen op uw inkomen. Om de schuld voldaan te krijgen.  

Kijk ook op de site van de overheid waar een hypotheek aan moet voldoen in 2017.

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/inhoud/hypotheek

uitleg hypotheek

Uitleg hypotheek en inkomen

U kunt een hypotheek krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van de bank. Wij kunnen u hierover informeren. In ieder geval zult u moeten aantonen dat u een bestendig inkomen hebt. Dat betekent dat u werkt en een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde of onbepaalde tijd. Als u huidige baan tijdelijk is en de werkgever heeft de intentie u een vast contract te geven dan volstaat een verklaring ( intentieverklaring in de werkgeversverklaring).

Obstakels voor een hypotheek

Geregistreerde kredieten een belemmering. Zij kunnen de hypotheekverstrekkingshoogte behoorlijk beperken. Tevens kan het zo zijn dat geldverstrekkers kritisch kijken naar uw inkomen wanneer dit bestaat uit variabele beloningen. Een naderende pensioenleeftijd kan ook invloed hebben op een lagere hypotheekverstrekking.

Flexibel arbeidsverleden?

Als u nu werkt maar inkomen geniet uit een flexibel arbeidsverleden komt u ook in aanmerking voor een hypotheek. Denk aan seizoenarbeid en uitzendkrachten. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de afgelopen drie jaar voldoende inkomen hieruit hebt behaald. Vaak wordt ook wel gezegd een hypotheek zonder vast contract ( zonder intentieverklaring). De tussenliggende WW-uitkeringen worden meegenomen in de maximaal vast te stellen hypotheek. Als uw partner ook een inkomen heeft telt dit mee.

Wij brengen de inkomensrisico’s ook in kaart

Wij geven u adviezen over de hoogte van de hypotheek en inkomensrisico’s. Uit het hypotheekrapport wat u van ons ontvangt. Zal blijken wanneer de verstrekking aan de hoge of lage kant zit op basis van uw inkomen. Het risico van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid wordt voor u inzichtelijk gemaakt.

Huren of kopen?

Huren stijgen jaarlijks. Tevens gaat het kabinet het  z.g. scheefwonen bestrijden ( mensen met een relatie hoog inkomen in een goedkope huurwoning).  Met de huidige lage rentestanden is kopen wel heel aantrekkelijk geworden. Wij kunnen het voor u uitrekenen wat in uw geval het goedkoopste is. 

Hypotheeklast berekenen en offerte aanvragen

Weet het zeker en neem geen onnodige risico’s. Een hypotheeklast berekenen moet gebaseerd zijn op uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Neem contact met ons op en u weet het precies.